Учители

Мария Ангьозова учител прогимназиален курс

Мария Ангьозова
учител прогимназиален курс

Румяна Витекова начален учител

Румяна Витекова
начален учител

Галя Делчева възпитател

Галя Делчева
възпитател

Марияна Вягова старши начален учител

Марияна Вягова
старши начален учител

Дияна Юрукова начален учител

Дияна Юрукова
начален учител

Невен Аговски учител по Английски език

Невен Аговски
учител по Английски език

Мария Семерджиева начален учител

Мария Семерджиева
начален учител

Теодора Петрова учител прогимназиален курс

Теодора Петрова
учител прогимназиален курс