Учители

Величка Йорданова Директор

Величка Йорданова
Директор

Мария Ангьозова учител прогимназиален курс

Мария Ангьозова
учител по География и икономика и История и цивилизация

Павел Соколов учител по Физическо възпитание и спорт

Павел Соколов
учител по Физическо възпитание и спорт

Дияна Юрукова начален учител

Дияна Юрукова
начален учител

Мария Семерджиева начален учител

Мария Семерджиева
начален учител

Теодора Петрова учител прогимназиален курс

Теодора Петрова
учител по Математика и информационни техологии

223316239_982877379200603_2269609575734164896_n

Елена Чекръкчиева начален учител

Галя Харитева логопед

Галя Харитева
логопед