Учители

Величка Йорданова Директор

Величка Йорданова
Директор

Мария Ангьозова учител прогимназиален курс

Мария Ангьозова
учител по География и икономика и История и цивилизация

Павел Соколов учител по Физическо възпитание и спорт

Павел Соколов
учител по Физическо възпитание и спорт

Румяна Витекова начален учител

Румяна Витекова
начален учител

Галя Делчева възпитател

Галя Делчева
начален учител

Дияна Юрукова начален учител

Дияна Юрукова
начален учител

Мария Семерджиева начален учител

Мария Семерджиева
начален учител

Теодора Петрова учител прогимназиален курс

Теодора Петрова
учител по Математика и информационни техологии

Галя Харитева логопед

Галя Харитева
логопед