Училищни събития

%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-1 НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 10 – 14.10.2016 г.

 

Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2“ за 2017/2018 г.
     ⇒Група за обучителни трудности „Чета и пиша на български език“

                          Сценка „Отмъщението на дръвчето“ – 19.04.2018 г.
     ⇒ Група за занимания по интереси „Младо родопчанче“  
      ⇒Група за занимания по интереси „Обичам да танцувам“