Проектни дейности

ПРОЕКТ „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Дейност 2 – Обучение на учениците за работа с платформа за обучение в електронна среда – MS TEAMS

242144258_835870057124679_5207819533433503767_n 242128129_883434408959144_646696173175186821_n 242096776_464927617880553_769755669295234792_n 242136288_2979864918936782_7003923769880719055_n 242081276_4358424184225849_3240447952965114651_n242212013_470052167351848_313279180603614108_n