Новини от учители, класни ръководители, възпитатели

АРХИВ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

                                                      График за изпитите – самостоятелна форма на обучение
                                                                  редовна сесия 30.01.2019 г. – 06.02.2019 г.

Резултати от януарската сесия на ученичката Галя Раянова:

1. Съгласно Протокол№1/30.01.2019 г. – Английски език ЗУЧ/ООП – Среден (3)
2. Съгласно Протокол№2/31.01.2019 г. – Физическо възпитание и спорт ЗУЧ/ООП – Отличен (6)
3. Съгласно Протокол№3/01.02.2019 г. – Информационни технологии ЗУЧ/ООП – не се е явила
4. Съгласно Протокол№4/.04.02.2019 г. – Музика ЗУЧ/ООП – Добър (4)
5. Съгласно Протокол№5/06.02.2019 г. – Изобразително изкуство ЗУЧ/ООП – Много добър (5)