Посетете ни на АДРЕС: 

ОУ „Цар Симеон І“

4889 с. Павелско, обл. Смолян,

ул.“Хан Аспарух“ №1

Свържете се с нас:

тел.: 0889401029

e-mail: info-2100907@edu.mon.bg